Kielkanalen

Kielkanalen är en nära på 100 kilometer lång kanal som går igenom Schleswig-Holstein. Kielkanalen förbinder Östersjön och Kielfjorden vid Kiel med Nordsjön och Elbes mynning vid Brunsbüttel.

Bygget av Kielkanalen påbörjades år 1887 under ledning av en Otto Baensch. Kanalen invigdes år 1895 av kejsar Wilhelm II.

Från början var kanalen 67 meter bred och 9 meter djup, men mellan åren 1907-1914 så grävdes kanalen ut och breddades till fantastiska 102 meter och 11 meter djup.

Idag har kanalen en segelfri höjd på 40 meter och tillåter skepp med en bredd av 32,5 meter och 9,5 meters djupgående.

Besök kanalen

Du kan besöka kanalen om du reser till Kiel med färja från Göteborg.

Läs mer om kanalen här.